Onze kookstudio is tot een nader te bepalen datum gesloten. Zodra er meer bekend is over een heropening zullen wij dat plaatsen op onze website en Facebook.
Bar en Wijn