_X0A6901In de keuken van Oliva wordt gewerkt met veel originele Italiaanse ingrediënten als basis. En net als in de meeste mediterranne landen is bij ons de keuken gebonden aan de seizoenen en maken wij gebruik van de meest verse producten aangezien dit de basis is voor het beste eindproduct.

De menukaart is dan ook beknopt gehouden en wordt er gewerkt met dagelijks wisselende menu’s en specialiteiten.

In Oliva hebben wij versleveranciers die, net als wij, liefde hebben voor wat de natuur ons te bieden heeft. Dit houdt in dat wij zoveel mogelijk werken met scharrelvlees, biologische groenten en zuivel. Op deze manier behouden wij het respect voor de natuur en haar pure smaken.

In the kitchen of Oliva we work with original Italian ingredients as a base. And like in most Mediteranian countries, our kitchen is tied to the seasons and we use the freshest products, as this is the basis for the best final product.

The menu is kept concise and we work with daily changing menus and specialties.

At Oliva we have fresh suppliers who, like us, have a love for what nature has to offer. This means that we work with free-range, organic vegetables and dairy as much as possible . In this way we retain the respect for nature and its pure flavors.

In Oliva dogs are not allowed!